Hírek-Aktuális
Budapesten holtverseny Dobrev és Karácsony között, Jakab a kistelepüléseket viszi

Stratégiai és módszertani megfontolások

Ahogy azt korábbi elemzésünkben jeleztük, a Závecz Research 2021. június 21-e és június 30-a között személyes, 1200 fős közvélemény-kutatást végzett az előválasztáson potenciálisan induló miniszterelnök-jelöltek támogatottságáról. Az IDEA Intézet ebből a kutatásból jelentést készített. A korábbi Závecz–IDEA jelentésekhez hasonlóan a kutatás lebonyolítását a Závecz Research önállóan szervezte, az IDEA Intézet az elkészített vizsgálatok adatainak elemzését végezte el.

Jelen elemzés kizárólag az előválasztáson induló miniszterelnök-jelöltek versenyével foglalkozik szociodemográfiai tényezők mentén. Fontos előzetesen azt is megjegyezni, hogy a közölt adatok továbbra is az ellenzéki pártok szavazóira, illetve az ún. aktív bizonytalanokra vonatkoznak. Az aktív bizonytalanok azok a szavazók, akik jelenleg nem rendelkeznek pártpreferenciával, de biztosan, vagy valószínűleg részt kívánnak venni az országgyűlési választáson. A Závecz Research–IDEA Intézet Előválasztási Elemzések nem térnek ki a kormányzópárt szavazótáborára. Az elemzés során használt legfontosabb kérdés szó szerint így hangzott: „Melyik jelöltre szavazna egy előválasztáson, ha a következő jelöltek közül választhatna?”

 

Ellenzéki miniszterelnök-jelöltek versenye szociodemográfiai tényezők mentén 2021. júniusában

Az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek támogatottsága a települési kategóriákban

Az ellenzéki szavazótáboron belüli törésvonalak meglétére utal, ha az állandó lakhely szerinti település típusa alapján vizsgáljuk az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek támogatottságát. Jakab legfontosabb hátországa ugyanis a nagyvárosokon kívüli Magyarország, azaz a kisvárosok és a községben élő ellenzékiek és aktív bizonytalanok. A kisvárosokban 35, a községekben 34 százalékot kapna, szemben például Dobrev Klára 22 és 28, illetve Karácsony 21 és 18 százalékával. Ugyanakkor Dobrev támogatottsága községekben az előzetes várakozások felett van – legalábbis az adatfelvétel pillanatában.

Ahogy azonban növekszik a települések mérete, egyre csökken Jakab, és egyre erősödik Dobrev és Karácsony támogatottsága. A megyeszékhelyeken Dobrev 27, Karácsony 26 százalékos, Jakab pedig 23 százalékot kapna. A fővárosban ugyanakkor Jakab helyzete majdnem annyira kedvezőtlen (13%), mint Karácsonyé a községekben. Budapesten ugyanis a szavazók mintegy harmada Dobrev Klárát (32%), egy másik harmada pedig Karácsony Gergelyt (32%) támogatja. A Karácsonyra vonatkozó várakozásokkal szemben az adatfelvételen idején még Budapesten sem lefutott a verseny.

 

Az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek támogatottsága az életkori kategóriákban

A június folyamán zajlott személyes közvélemény-kutatás eredményei alapján a hat miniszterelnök-jelölt mögött eltérő életkori csoportok állnak. Jakab Péter a 40 év alattiak körében messze a legtámogatottabb (36%) és Fekete-Győr Andrásnak is itt vannak a legerősebb pozíciói (17%). Szokatlan, hogy a középkorúak (40–59 évesek) körében teljesen kiegyenlített Dobrev Klára, Jakab Péter és Karácsony Gergely támogatottsága (26–26%), Fekete-Győr itt 13 százalékon áll, míg a 60 évesek és idősebbek körére az átrendeződés világos irányba mutat: ebben a kategóriában Dobrev és Karácsony jelentősen elhúz a többi jelölttől, és egymással vív csatát (34–34%). Jakab választottsága az idősebbek körében 19 százalékos.

Az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek gazdasági aktivitás alapján

Végül érdemes megvizsgálni a jelöltek versenyét a megkérdezettek gazdasági aktivitása alapján. Míg a gazdaságilag aktív ellenzékiek és aktív bizonytalan szavazók között Jakab Péter 30 százalékos támogatottsággal vezet, addig a nyugdíjasok körében már csak 19 százalékot kapna. Ebben a rétegben ugyanis – összhangban az életkori csoportban látottakkal – egyértelmű Karácsony előnye (39%), a második helyezett Dobrev Klárával (30%) szemben. Bár az egyéb inaktívak között Jakab előnye a második helyezett Dobrevvel szemben egészen kimagasló (+17%), ugyanakkor fontos felhívni a figyelmet, hogy ez egy nagyon szűk, alacsony részvételi szándékkal rendelkező társadalmi réteg. A versenyt nem ők, hanem az aktív és a nyugdíjas szavazók fogják eldönteni.

 

A kutatás módszertana

A személyes megkérdezésen alapuló kutatás 2021. június 21-e és június 30-a között készült 1200 fő körében. A kutatás alapmintája nem, életkor és iskolai végzettség szerit reprezentatív a választókerület felnőtt népességre. Ebből az alapmintából lettek leválogatva az ellenzéki szavazók és az aktív bizonytalanok. A minta hibahatára az összes megkérdezett vonatkozásában +/-2,9 százalékpont, kisebb részcsoportok esetében azonban ennél lényegesen magasabb is lehet. Adatfelvevő: Závecz Research.