Magunkról

Az IDEA Intézet

Az IDEA Intézet munkatársainak céljai, hogy impulzusokat adjanak a liberális demokrácia és a politikai pluralizmust garantáló intézmények és közösségek számára, erősítsék a mindennapi politikai cselekvés és gondolkodás értékorientáltságát, elősegítsék a demokratikus élmények keresését és ezekre való nyitottságot.

Nem hiszünk sem az ideológia, sem a történelem, sem a politika végében. Nem követjük az objektivitás parancsát és elutasítjuk a politikával szembeni bizalmatlanságot is, de hiszünk viszont abban, hogy a politika az elveken alapuló értékek, a konstruktív gondolatok és a kritikai gondolkodás mátrixa. Ennek jegyében az IDEA Intézet elemzéseivel, vitaanyagaival, kutatásaival, szakpolitikai állásfoglalásaival a progresszív politika újragondolását is elő kívánja segíteni.

Hiszünk abban, hogy a politikai gondolkodás és aktivizmus motorja nem a szorongás, hanem a nyíltan vállalt értékek és morális állásfoglalások, hiszen a napjainkban a korábbiaknál is szükségesebb biztonságérzetet csak ezek adhatják meg. Az IDEA Intézet erre törekszik és ezt képviseli, foglalkozzanak munkatársai politika- és demokráciaelméleti vagy éppen gazdaság- és társadalompolitikai kérdésekkel, beszéljünk politikai elemzésről vagy kommunikációs tanácsadásról.

Az IDEA munkatársai nem piaci délibábokat kergetnek, hanem tevékenységük révén politikai, szakpolitikai és kommunikációs alternatívákat kínálnak mindazok számára, akik a liberális demokráciát, a társadalmi egyenlőtlenség csökkentését, a transzparenciát és a politikát nem elvont kategóriákként és táblázatok halmazaként, hanem gyakorlatorientált, felelős és értékközpontú politikai cselekvés részeként értelmezik.

 

Vezető munkatársaink 


Böcskei Balázs

Politológus, politikai elemző, az IDEA Intézet stratégiai igazgatója. 

Korábban a Több éven át az ELTE TÁTK Emberi Jogi és Politikatudományi Tanszék választási tanulmányok szakirány oktatója, 2019-től a Milton Friedman Egyetem Nemzetközi és Politikatudományi Tanszékének adjunktusa. A Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa, az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézetének doktorandusza, 2008-2012 között a Fordulat c. folyóirat főszerkesztője. Folyamatosan publikál hazai és nemzetközi folyóiratokban, számos tanulmánykötet szerkesztője, a hazai elemző műsorok állandó vendége.

Legutóbbi könyve: Böcskei Balázs-Német Szilvi (2021): Toxikus technokultúrák és digitális politika Érzelmek, mémek, adatpolitika és figyelem az interneten. Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet-Napvilág. 

 

Sütő Anna
Szociológus-közgazdász végzettségű szakember, az IDEA Intézet kutatási igazgatója. 

Az ELTE Interdiszclipináris Doktori Iskola hallgatójaként vizsgálja a social mediában keletkező adatokat és azok társadalmi vonatkozásait, szakterülete az ifjúságkutatás és a környezetvédelmi attitűdök kutatása, digitális szociológia területen több kurzus tartásában közreműködött az ELTE Szociológia szakon. Tizenöt éves kutatói tapasztalattal rendelkezik, társadalomtudományos, közvéleménykutatói és üzleti tevékenysége során a hagyományos kvalitatív és kvantitatív megközelítések használata mellett big data és social media-alapú módszertanok fejlesztésével foglalkozik, vizsgálja a social mediában keletkező adatokat, azok társadalmi és piaci vonatkozásait.

 

Báldy Barbara
Szociológus, az IDEA Intézet vezető elemzője, kutatója. 

Diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerezte, jelenleg a Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola ösztöndíjas hallgatója. Konferenciák rendszeres előadója és széles tapasztalattal rendelkezik mind társadalomtudományi, mind piackutatási területen. Fő kutatásmódszertanai a klasszikus kvalitatív és social listening/netnográfia. Kutatási területei: társadalomtudományi kérdések, egészségügy és egészségügyi rendszerek működése, betegbiztonság.

 

Molnár Péter
Szociológus, az IDEA Intézet vezető elemzője. 

1998-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, kutató szociológusként. Kvantitatív és kvalitatív módszertani területeken is jelentős tapasztalatokkal rendelkezik, marketing-, piac- és társadalomkutatások elvégzésében egyaránt jártas.