Magunkról

Az IDEA Intézet

Az IDEA Intézet munkatársainak céljai, hogy impulzusokat adjanak a liberális demokrácia és a politikai pluralizmust garantáló intézmények és közösségek számára, erősítsék a mindennapi politikai cselekvés és gondolkodás értékorientáltságát, elősegítsék a demokratikus élmények keresését és ezekre való nyitottságot.

Nem hiszünk sem az ideológia, sem a történelem, sem a politika végében. Nem követjük az objektivitás parancsát és elutasítjuk a politikával szembeni bizalmatlanságot is, de hiszünk viszont abban, hogy a politika az elveken alapuló értékek, a konstruktív gondolatok és a kritikai gondolkodás mátrixa. Ennek jegyében az IDEA Intézet elemzéseivel, vitaanyagaival, kutatásaival, szakpolitikai állásfoglalásaival a progresszív politika újragondolását is elő kívánja segíteni.

Hiszünk abban, hogy a politikai gondolkodás és aktivizmus motorja nem a szorongás, hanem a nyíltan vállalt értékek és morális állásfoglalások, hiszen a napjainkban a korábbiaknál is szükségesebb biztonságérzetet csak ezek adhatják meg. Az IDEA Intézet erre törekszik és ezt képviseli, foglalkozzanak munkatársai politika- és demokráciaelméleti vagy éppen gazdaság- és társadalompolitikai kérdésekkel, beszéljünk politikai elemzésről vagy kommunikációs tanácsadásról.

Az IDEA munkatársai nem piaci délibábokat kergetnek, hanem tevékenységük révén politikai, szakpolitikai és kommunikációs alternatívákat kínálnak mindazok számára, akik a liberális demokráciát, a társadalmi egyenlőtlenség csökkentését, a transzparenciát és a politikát nem elvont kategóriákként és táblázatok halmazaként, hanem gyakorlatorientált, felelős és értékközpontú politikai cselekvés részeként értelmezik.

 

Kutatási igazgató

Böcskei Balázs

Politológus, politikai elemző, az IDEA Intézet kutatási igazgatója. A Milton Friedman Egyetem Nemzetközi és Politikatudományi Tanszékének adjunktusa. A Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa, az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézetének doktorandusza. Számos tanulmány, tudományos publikáció szerzője, továbbá tanulmánykötet szerkesztője, a hazai elemző műsorok állandó vendége. Szakterülete politikai kommunikáció, a politika posztmodern fordulata, kortárs baloldali stratégiák és a populizmus.