Szolgáltatásaink

Környezetvédelmi krízishelyzetek kommunikációs és szakpolitikai kezelése
Egyre több közpolitikai és piaci szereplő kerül olyan helyzetbe, hogy tevékenységüket ért kritikák miatt stratégiát és szempontrendszert kell váltaniuk korunk zöld kihívásainak tükrében. Az IDEA Intézet közreműködésével tevékenységük átvilágítása után stratégiákat építünk fel az új környezetvédelmi szempontokat illetően, továbbá az érintettek pozíciójának átláthatósága, valamint társadalmi beágyazottságának erősítése érdekében.

Összetett közpolitikai problémák elemzése az energiapolitikát, a hulladékgazdálkodást és a biodiverzitást érintő tevékenységek területén
Napjainkban folyamatosan változnak azok a  jogszabályi és érdekérvényesítési feltételek, amelyeket az egyes uniós tagállamok és az Európai Unió előírnak az egyes ágazatokban. Szolgáltatásunk megkönnyíti a legfrissebb szabályozási formák tevékenység-specifikus értelmezését, továbbá igény esetén alternatívákat kínál az érdekérvényesítéshez.

Ipari szereplők társadalmilag felelős brand-koncepciójának kialakítása
Annak ellenére, hogy a piaci szereplők jelentős foglalkoztatási és járulékfizetési terheket viselnek, napjainkra a korábban kialakított CSR-aktivitás kevés az egyes cégek társadalmi felelősségének igazolásához. Kampányok tervezésével, társadalmi egyeztetés koncepciójának kialakításával megoldást kínálunk a kockázatos termékek mélyebb társadalmi beágyazottságának megteremtéséhez.

Mediáció és tanácsadás az NGO-k és piaci szereplők közötti ellentétek kezelésekor
Napjainkban a civil szerveztek szakpolitikai hozzáértése és magas szintű ökológiai elvárásai olyan konfliktusokat generálnak, amelyekben a piaci szereplők eszköztelenül próbálják megvédeni saját álláspontjukat. A felek közötti párbeszéd kereteinek biztosításával arra teremtünk lehetőséget, hogy a károk minimalizálásával tudják a felek feloldani a felmerülő feszültségeket.

Kormányzati és nemzetközi szervezetek szakpolitikai törekvéseinek hatástanulmány-szintű értékelése
Egyre nehezebben kiszámítható és előre jelezhető az egyes szakpolitikailag meghatározó politikai intézmények szabályozásainak változása. Tevékenységünkkel arra kínálunk megoldást, hogy egy-egy iparágban az érintett szereplők időben tudjanak alkalmazkodni a kötelező vagy csak piacilag megtérülő változásokhoz.

Társadalmi folyamatok és fogyasztói attitűdök változásának előrejelzése kvalitatív és kvantitatív kutatásokkal
A fogyasztók egyre érzékenyebben reagálnak az egyes árufajták előállításának és forgalmazásának ökológiai és társadalmi hatásaira. Tanácsadásunk révén az érintett szereplők alkalmazkodását tudjuk elősegíteni a változások által felmerülő kihívásokra.

Európa-elemzések
Az átalakuló európai közeg, az Európai Unión belüli fejlemények, illetve azok hatásának vizsgálata a gazdasági-üzleti környezetre alkotják az IDEA Intézet egyik súlyponti elemzési területét. Kiemelt figyelmet fordítunk a  közép-európai térség sajátos európai szerepére. Politikai és gazdasági stratégia megalkotáshoz nélkülözhetetlen kutatások elkészítése mellett monitorozást, valamint innovatív szakpolitikai javaslatok megalkotását is vállaljuk külpolitikai és az Európa-politika területen. Az elemzések a globális trendek bemutatását, a legfontosabb nemzetközi folyamatokat és ezek hatásait állítják a középpontba. A fent megadott szakmai területeken szemináriumok, képzések és szakmai kerekasztal-beszélgetések szervezése egyaránt részét képezik intézetünk tevékenységének. Személyre szabott és intézményi tanácsadással, valamint ajánlásokkal, szakmai javaslatokkal is segítjük megbízóinkat e területeken.   

Lobbitanácsadás
Az IDEA Intézet a magyarországi professzionális lobbizás gyakorlatának ismeretében tevékenységi körében a lobbitanácsadás területén is a megrendelők rendelkezésére áll.