Hírek-Aktuális
Beragadt preferenciák az év elején – 2023. január

Az IDEA Intézet 2022. december 31. és 2023. január 11. között készített reprezentatív közvéleménykutatásának eredménye azt mutatja, hogy a Fidesz támogatottsága egyelőre elérhette a mélypontját. Utóbbi 2022. október óta 30–31 százalék körül mozog a teljes népességben. Hasonló tendenciák láthatók a legszűkebb választói réteg, a biztos szavazó pártot választók vonatkozásában is, ahol egy időre a decemberi és januári 47–48 százalék lehet támogatottságának alsó határa.

Az ellenzéki oldalon továbbra sincs érdemi, egyirányba mutató szavazói mozgás. A parlamenten belüli ellenzéki pártok támogatottsága ugyanis stagnál, 1–1 százalékpontos változások is alig-alig rögzíthetők.

2022 december legvégén, 2023. január legelején stagnált a Fidesz támogatottsága

Az IDEA Intézet 2023. január elején készített reprezentatív vizsgálata azt jelzi, hogy befagyott a pártok támogatottsága. A domináns pártra 2023 elején a teljes, választókorú népesség 31 százaléka szavazna, ami megegyezik az egy hónappal korábban mért adatokkal. A legszűkebb, ugyanakkor legaktívabb választói rétegben 1 százalékpontos elmozdulás regisztrálható, így a Fidesz támogatottsága 48 százalékon áll, vagyis elhanyagolható korrekció történt az egy hónappal korábbi, hibahatárt közelítő 5 százalékpontos csökkenés után. A Fidesz domináns pozícióját azonban egyetlen ellenzéki párt sem veszélyezteti.

2023 januárjában az ismeretlen preferenciájúak, tehát a preferenciájukban bizonytalanok, a válaszukat megtagadók és a passzív állampolgárok aránya két százalékponttal növekedett (34%), így azok a polgárok teszik ki a legnagyobb választói rétegeket, akiknek nem ismerjük a pártpreferenciáját.

A 2022-es áprilisi választások óta változatlan erőviszonyok a Fideszen túli világban

Az ellenzéki oldalon, decemberhez képest elhanyagolható, érdemi preferenciaváltozást nem eredményező választói mozgások történtek. A legnagyobb ellenzéki párt továbbra is a Demokratikus Koalíció (12%), mögötte a Mi Hazánk áll 6 százalékos támogatottsággal (-1%).

A Jobbik támogatottsága szintén csökkent 1 százalékpontot, így 2023 januárjában, ahogy korábban az őszi időszakában, 2 százalékon áll. A többi párt szavazóinak mérete 2022. december elejéhez képest még 1 százalékponttal sem változott.

A biztos szavazó pártot választók körében szintén 1–1 százalékpontos elmozdulások regisztrálhatók. A Jobbik, az MSZP, a Mi Hazánk támogatottsága ennyivel csökkent, a DK és a Magyar Kétfarkú Kutya Párté pedig ennyivel emelkedett. A DK támogatottsága így 20, az MKKP pedig 5 százalék.

Összességében, ahogy ezt korábban már jeleztük, a Fidesz támogatottsága annyira stabil és a domináns párt társadalmi beágyazottsága annyira széles, hogy a peremszavazók őszi lecsatlakozását követően, nagy választói mozgásokra csak óriási politikai hiba, vagy katasztrofális gazdasági helyzet esetén lehet számítani. Az ellenzéki oldal ugyanis nem tudott profitálni a Fidesz 2022. őszi támogatottság-vesztésből, így a peremszavazók ismeretlen preferenciájúak közé távozása politikai értelemben nem volt kedvezőtlen a Fidesz számára.

 

Módszertan

Az IDEA Intézet a kutatás adatait 2022.  december 31 – 2023. január 11. között vette fel közösségi média alapú kérdőív segítségével. A vizsgálat végeredménye reprezentatív az ország felnőtt népességére nem, életkor és régió tekintetében. A teljes magyar weben és a közösségi médiában történő adatfelvétel lekérdező szoftverrel, önkitöltős online kérdőíven keresztül (CAWI) történt. Súlyozás során a különböző internet- és Facebook felhasználási szokások kontrollálásra kerülnek, kiegészítve ezzel a reprezentativitást biztosító súlyozási eljárásokat. A 1800 fős minta hibahatára az alapmegoszlások esetében legfeljebb ±2,3 százalékpont.