Hírek-Aktuális
Újra van olyan ellenzéki párt, melynek támogatottsága kettessel kezdődik és kétszámjegyű

Az IDEA Intézet 2022. szeptember 29. és október 9. között készített reprezentatív adatfelvétele azt mutatja, hogy tovább folytatódik a Fidesz lassú támogatottsági eróziója, és a DK támogatottságának lassú növekedése.

Az utolsó, szeptember eleji méréshez képest, a kormánypárt támogatottsága a teljes népesség vonatkozásában újabb kettő százalékponttal csökkent. Mindez azt jelenti, hogy a halmozódó válságjelenségek hatására, összességében, a 2022. áprilisi, választási eredményhez képest 6 százalékponttal alacsonyabb a támogatottsága.

A választói mozgások másik érdekessége, hogy a Demokratikus Koalíció a teljes népességben a választások előtti támogatottsági szintre erősödött, a biztos szavazó pártot választók körében pedig egy lélektani határhoz érkezett: támogatottsága 20 százalékpontra emelkedett.

Immár négy hónapja tart a Fidesz támogatottságának csökkenése

Az IDEA Intézet 2022. szeptemberi pártpreferencia-elemzésében megállapította, hogy a kormány adó- és rezsiemelései alapvetően nem rengették meg a Fidesz szavazótáborát. A kormánypárthoz több szálon kötődő szavazók mérete változatlan maradt, ugyanakkor azok a szavazók, akik elsősorban a kampányígéretek hatására csatlakoztak a párthoz, inkább csalódtak, és elindultak az ismeretlen preferenciájúak táborába. Arra is felhívtuk azonban a figyelmet, hogy a szeptemberi 32 százalékos támogatottság a Fidesz peremszavazóinak határát jelentheti, így innentől kezdve minden százaléknyi további csökkenés már fájdalmas lehet a kormányzópárt számára.

A 2022. október elején készített reprezentatív vizsgálat, amely az őszi társadalmi válságjelenségek (rezsiemelkedés, tanár- és diákmegmozdulások, 20 százalékos infláció) időszakában készült, további Fidesz támogatottsági csökkenést regisztrált. A kormánypárt a teljes választókorú népességen belüli választottsága további két százalékponttal alacsonyabb (32%-ról 30%-ra), mint szeptember legelején. Az IDEA Intézet utoljára 2021. márciusában mért ekkora támogatottsági szintet a Fidesznek, azonban a két időpont között lényeges a különbség. Másfél évvel ezelőtt stagnáló kormánypárti támogatottság mellett egy egyszeri mérési eredményről beszélhettünk, 2022. októberében azonban egy csökkenő tendenciáról. 2022. július óta ez az egymást követő negyedik olyan mérés, amikor a Fidesz teljes népességre számított választottsága lassan, kis lépésekben, de folyamatosan csökken.

 

A párt a 2022. április 3-i választáson, a választókorú népességre számítva kb. 36 százalékos eredményt ért el, a 2022. októberi mérés ennél szignifikáns módon alacsonyabb, 30 százalék. Számításaink szerint a kormánypárt elérte a peremszavazói határát, apránként elkezd a gyűrűszavazóiból is veszíteni. Mindezzel a folyamattal párhuzamosan egyébként jelentősen növekszik az ismeretlen preferenciájúak aránya, azoké tehát, akik nem tudják, hogy melyik pártra szavazzanak, titkolják a preferenciájukat, vagy passzívoknak tekinthető. Míg 2022. májusában ez a réteg 23 százalékon állt, 2022. októberében 37 százalékra növekedett, amely a legmagasabb érték az IDEA Intézet 2019 január óta tartó vizsgálatsorozatában.

A Fidesz lassú erodálódását ellensúlyozhatja azonban, hogy a biztos szavazó pártot választók körében megállt a csökkenése. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a kormánypárt törzsszavazói minden válságjelenség ellenére is inkább kitartanak áprilisi döntésük mellett.

 

Újra van 20 százalékos támogatottságú ellenzéki párt

A Fideszen túli világban hibahatáron belüli, kisebb, de immár tendenciaszerű változások történtek. A teljes népességen belül a Demokratikus Koalíció támogatottsága visszatért a 2022. áprilisi választások előtti szintre (12%) úgy, hogy hónapról hónapra egy-egy százalékponttal emelkedett a választottsága. Még érdekesebb azonban a biztos szavazó pártot választók rétege, amely a legelkötelezettebb szavazókat takarja. Ebben a szűk, de fontos választói rétegben a DK elérte ugyanis az IDEA Intézet által 2019 január óta mért legmagasabb támogatottságát (20%), és egy lélektani határértékhez érkezett.

Reprezentatív méréseink szerint az elmúlt három évben nem volt olyan ellenzéki párt – beleértve a korábban jóval erősebb Jobbikot –, amelynek a támogatottsága kétszemjegyűként kettessel kezdődött volna. A DK lassú emelkedése július óta tart, így tendenciaszerűnek tekinthető. Azt azonban, hogy ez egy egyszeri mérési eredmény, vagy az ellenzéki szavazótáboron belüli átrendeződés lenyomata, csak később lehet kijelenteni.

A Mi Hazánkot a teljes népesség 7%-a, a Momentumot 4%-a, a Jobbikot 3 százaléka, míg az MSZP-t 1%-a támogatja.

Összességében a 2022. áprilisi választások óta a választók magatartása szinte tankönyvszerű jellegzetességet mutat. A kormánypárthoz a választási kampány időszakában csatlakozó ún. peremszavazók eltűntek, és felduzzasztották a pártoktól távolságot tartó, ismeretlen preferenciájúak táborát. A párt törzsszavazóit ezidáig ezek a mozgások nem érintették, a veszteségek nem voltak politikailag fájdalmasak. A 30 százalékos teljes népességen belüli mérési eredmény azonban figyelmeztető jellegű lehet a Fidesz számára, mert innentől kezdve minden egyes százalékpontyi csökkenés már érzékeny veszteséget jelenthet. Ezzel párhuzamosan az ellenzéki szavazótábor is lassan elkezdett ébredezni, de túlzás lenne gyökeres átalakulásról, a szavazói koncentráció egyirányú mozgásáról beszélni.

 

 

Módszertan

Az IDEA Intézet a kutatás adatait 2022. szeptember 29. és október 9. között vette fel közösségi média alapú kérdőív segítségével. A vizsgálat végeredménye reprezentatív az ország felnőtt népességére nem, életkor és régió tekintetében. A teljes magyar weben és a közösségi médiában történő adatfelvétel lekérdező szoftverrel, önkitöltős online kérdőíven keresztül (CAWI) történt. Súlyozás során a különböző internet- és Facebook felhasználási szokások kontrollálásra kerülnek, kiegészítve ezzel a reprezentativitást biztosító súlyozási eljárásokat. A 1800 fős minta hibahatára az alapmegoszlások esetében legfeljebb ±2,3 százalékpont.