Hírek-Aktuális
Van-e dolga van az egyháznak a kiskorúakat érintő szexuális visszaélések ügyében?

Az elmúlt hónapokban a kormányzati politikai kommunikáció a politikai- és médianapirendre tette a pedofília témáját a kormányzó pártok szándékainak megfelelően. Ezzel párhuzamosan azonban kevés érdemi diskurzust indított az ügyben, noha például az egyházon belüli szexuális visszaélések kezelése szorosan kapcsolódik a témához. Az IDEA Intézet kutatásában az egyházi érintettség és annak kezelésének állampolgári megítélésére volt kíváncsi, és tett fel vonatkozó kérdéseket reprezentatív kutatásában.

Mint az ismert Ferenc pápa 2013-ban zéró toleranciát hirdetett az egyházon belüli, kiskorúakat érintő szexuális visszaélések ellen. Ezek után a magyar püspöki konferencia egy közleményt adott ki, melyben az egyház bocsánatot kér a névtelen áldozatoktól.

Az összes megkérdezett 39 százaléka gondolja azt, hogy ez nem elég, és kezdeményezni kellene azt, hogy az esetleges tettesek világi bíróságon feleljenek tetteikért. Csak 11 százalék van azon állásponton, hogy ez önmagában is fontos lépés volt. A Fidesz-KDNP-szavazóinak majdnem háromtizede szerint (27%) viszont semmilyen további feladata nincs az egyháznak e téren, ez már önmagában is fontos lépésnek számít. A kormánypárti szavazók további 24 százaléka szerint teljes átvilágításra lenne szükség, míg relatív többségük, 34 százalékuk szerint kezdeményezni kell, hogy az esetleges tettesek világi bíróságon feleljenek tetteikért.

Az ellenzékiek – a Mi Hazánk-szavazóin kívül – nem látják elégségesnek az egyházi szembenézést a pedofíliával kapcsolatban. Két százalékuk szerint nincs már mit tennie az egyháznak, ez is elégséges, 47 százalékuk viszont teljesen átvilágítaná az egyházat, további 45 százalékuk pedig az esetleges tetteseket világi bíróság elé állítaná tettei miatt. Az ismeretlen preferenciájúak körében szintén többségben vannak azok, akik szerint elégtelen az eddigi egyházi fellépés. Negyven százalékuk teljes átvilágítást, 36 százalékuk világi bírósági ítélkezést tartana szükségesnek.

Pártokon átívelő véleménykonszenzus van azt illetően, hogy amennyiben egy egyházi személy a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményt tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére követett el, illetve gyermekpornográfia bűncselekményét, úgy foglalkozástól történő eltiltás büntetést kell rá alkalmazni. Az összes megkérdezett 60, a kormánypártok szavazóinak 94, az ellenzékiek 84 százaléka teljes mértékben egyetért, és az érintett egyházi személy foglalkozásától történő eltiltást látja indokoltnak a vonatkozó esetekben.

Az utóbbi időszakban jelentős, fiatalkorúak és gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények láttak napvilágot. Az IDEA Intézet kutatásában feltette azt a kérdést is, hogy ha valakinek a tudomására jut a kiskorúak és a fiatalkorúak elleni szexuális bűncselekmény, úgy feljelentésének elmulasztása esetén, az bűncselekménynek minősüljön-e. Az ellenzékiek 94 százaléka teljes mértékben támogatja a felvetést, az összes megkérdezett 88 százaléka gondolkodik ugyanígy. A Fidesz−KDNP-szavazóinak ennél kisebb, de domináns többsége (84%) támogatja az érintettek foglalkozástól történő eltiltását.

 

Módszertan

Az IDEA Intézet a kutatás adatait 2021. június 30. – július 4. között vette fel közösségi média alapú kérdőív segítségével. A vizsgálat végeredménye reprezentatív az ország felnőtt népességére nem, életkor és településtípus tekintetében. A 2000 fős minta hibahatára az alapmegoszlások esetében legfeljebb ±2,2 százalékpont.