Hírek-Aktuális
A CSOK-ot szinte mindenki ismeri, de főleg a jobb körülmények között élők vették igénybe 2023.08.

A közelmúltban a kormány bejelentette, hogy megváltoztat olyan, eddig a kormányzati kommunikáció által kiemelten kezelt szociális jellegű intézkedéseket, mint a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK), a Babaváró Hitel, valamint az egyes termékekre vonatkozó ársapkák. Az IDEA Intézet 2023 júliusában végzett felmérésében ezen intézkedésekkel kapcsolatos lakossági véleményeket vizsgálta. A tapasztalatokat három részben ismertetjük, először a Családi Otthonteremtési Kedvezmény változásaival kapcsolatos lakossági véleményeket mutatjuk be. Az elemzés elérhető itt.

A kormány júniusban jelentette be, hogy 2024-től megváltoznak a CSOK igényelhetőségének szabályai és feltételei. A tervek szerint a jövő évtől az 5.000 főnél nagyobb településeken élők már nem vehetik majd igénybe ezt a támogatást, miközben az 5.000 főnél kisebb falvakban a feltételek pozitívan változnak, hiszen az igényelhető a keretösszeg legalább 50 százalékkal emelkedik majd.

Az, hogy ezek a változtatások milyen mértékben érinthetik a társadalom különböző rétegeinek hangulatát a közeljövőben, jól érzékeltetheti, hogy mennyien vették igénybe 2023 július közepéig a CSOK-ot. Ebből a szempontból érdekes lehet nem csak a közvetlen, hanem a közvetett érintettséget is megvizsgálni, hiszen a CSOK által támogatott beruházások önrészének finanszírozása sokszor a teljes családi, esetleg a baráti, közelebbi ismerősi kör számára is terhet jelenthet valamilyen formában.

Az IDEA Intézet júliusi adataiból kiderül, hogy összességében a felnőtt népesség háromnegyede gondolja úgy, hogy tudja is mit jelent, mire való, hogyan működik ez az Családi Otthonteremtési Kedvezmény. A CSOK-ot lényegében a társadalom valamennyi szegmensében ismeri a többség, de határozottan tájékozottabbak a témában a 40 évesnél idősebb, iskolázottabb felnőttek, a nagyobb településeken élők, illetve azok, akik úgy érzik, nincsenek különösebb anyagi gondjaik, biztosan ki tudnak jönni havi jövedelmükből.

E támogatási forma 2023 júliusában (is) a politikai diskurzusok középpontjában állt, amit jól mutat, hogy a CSOK mind a kormánypártok, mind pedig az ellenzéki pártok (DK-Jobbik-LMP-Momentum-MSZP-Párbeszéd) szavazói előtt az átlagnál lényegesen ismertebb, miközben a pártpreferencia szerint bizonytalan felnőtteknek csak alig több, mint a fele tudja a kifejezés jelentését is.

Ugyan személyesen, párjával közösen, csak a felnőtt népesség tagjainak 4 százaléka vette igénybe a CSOK-ot, összességében a felnőttek ötöde valamilyen formában, családilag érintett: azaz vagy saját maga, vagy a családtagjai közül valaki részesült a CSOK kedvezményben. Még inkább magasnak tekinthető a közvetett formában érintettek köre, ha a népesség szélesebb ismeretségi körét is figyelembe vesszük, hiszen így elmondható, hogy a felnőttek közel fele érintett a kérdésben legalább azon a szinten, hogy ismerősei, barátai, családtagjai között vannak olyanok, akik az 2023 közepéig igénybe vették a Családi Otthonteremtési Kedvezmény támogatást.

 

Az eredmények azt mutatják, hogy a CSOK igénybevétele sokkal inkább jellemző a társadalom az átlagnál jobb körülmények között élő tagjaira, mint az anyagi gondokkal küzdőkre, vagy a kifejezetten nélkülözőkre.

Családi érintettség a 30-40 éves, szélesebb értelemben vett közvetett, vagy közvetlen érintettség a 30-50 éves korosztály tagjaira jellemző elsősorban, valamint a diplomásokra és azokra, akik beosztással ugyan, de jól kijönnek havi jövedelmükből, vagy pedig egyáltalán nincsenek anyagi gondjaik.

Ez utóbbi, tehát a szubjektív jövedelem szempontból alapvetően eltérő a pártok támogatóinak összetétele, amit jól mutat, hogy a kormánypártok szavazóinak egyharmada valamilyen módon, de családilag érintett a CSOK igénybevételében, miközben az ellenzéki pártok szavazói között csak fele ekkora mértékű a családi érintettség. A szavazói viselkedésükben bizonytalanoknak pedig csak alig egytizedéről mondható el, hogy ő maga, vagy családjából valaki igénybe vette már a CSOK-ot.

A CSOK-ot ismerők közül csak néhány százaléknyian nem hallottak arról, hogy 2024-től megváltoznak a támogatás feltételei. Ebben a kérdésben, természetesen, azok a társadalmi csoportok tájékozottabbak, amelyek között magasabb a CSOK által valamilyen formában érintettek aránya – azaz a diplomások, a jobb anyagi helyzetben élők, illetve a nagyobb városokban élők számítanak az átlagnál jobban értesültek. A téma erős politikai vetületeit mutatja, hogy a változásokról gyakrabban hallottak a közélet iránt aktívabban érdeklődő 40-50 éves és idősebb korosztályok tagjai, illetve az is, hogy a kormánypárti és az ellenzéki pártok szavazói is az átlagnál lényegesen jobban tájékozottak a kérdésben.

A júniusban bejelentett intézkedések közül rendkívül népszerűtlennek számít a CSOK igénybevételének korlátozása az 5000 főnél kisebb településekre, ezzel még a kormánypárti szavazók is csak közepes mértékben tudnak egyetérteni. Ezzel szemben a közepesnél egyértelműen sokkal nagyobb a támogatottsága a keretösszegek különböző emelésének, amelyekkel még a kormánypártokon kívül az egyéb, akár ellenzéki pártok szavazói is egyetértenek valamilyen szinten.

Az elemzés elérhető itt.

 

Adatfelvételi információ

Az IDEA Intézet a kutatás adatait 2023. június 28 – 2023. július 18 között vette fel közösségi média alapú kérdőív segítségével. A vizsgálat végeredménye reprezentatív az ország felnőtt népességére nem, életkor és régió tekintetében. A teljes magyar weben és a közösségi médiában történő adatfelvétel lekérdező szoftverrel, önkitöltős online kérdőíven keresztül (CAWI) történt. Súlyozás során a különböző internet- és Facebook felhasználási szokások kontrollálásra kerülnek, kiegészítve ezzel a reprezentativitást biztosító súlyozási eljárásokat. Az alkalmazott 1800 fős minta hibahatára, abban az esetben, ha egy kérdésre mindenki válaszol, ±2-3 százalék.