Hírek-Aktuális
Pártpreferenciák: tartós és stabil támogatottsággal a háta mögött nyaral a Fidesz – 2023.06-07.

Az IDEA Intézet 2023. június 28. és július 19. között készített reprezentatív közvéleménykutatásának eredménye azt mutatja, hogy a nyár közepén továbbra is a pártpreferenciák érdemi változás nélkülisége a jellemző. Ahogy egy hónapja, így most sem regisztrálható egy százalékpontnál nagyobb támogatottság-változás.

A teljes, választókorú népesség kategóriájában a legnagyobb támogatottsággal a Fidesz–KDNP rendelkezik (30%), a második a Demokratikus Koalíció (12%). Őket követi a Mi Hazánk Mozgalom (6%) és a Momentum Mozgalom (5%). Szinte ugyanilyen sorrend mutatható ki a biztos szavazó pártot választók körében, ahol a 48 százalékos Fideszt a 20 százalékos DK, majd 8-8 százalékos Momentum és Mi Hazánk követ.

Az IDEA Intézet 2023. július közepén készített reprezentatív vizsgálata azt jelzi, hogy a Fidesz támogatottsága nem változott a teljes, választókorú népesség körében. A domináns pártra 2023. július folyamán a választókorú népesség 30 százaléka szavazna. A legszűkebb, ugyanakkor legaktívabb választói rétegben, a biztos szavazó pártot választóknál 48 százalékon áll. Több egymást követő mérés tükrében megállapítható, hogy a Fidesz stabilizálta támogatottságát, jelentős gazdasági-politikai változásnak vagy krízisnek kell bekövetkeznie ahhoz, hogy a pártnak további lemorzsolódással kelljen számolnia.

Az ismeretlen preferenciájúak, azaz a preferenciájukban bizonytalan, vagy azt eltitkolók, illetve a választástól távol maradók aránya szintén változatlan, 34 százalék.  

Az IDEA Intézet mérése szerint az ellenzéki oldalon önállóan indulva négy párt jutna be a parlamentbe, sorrendben, a Demokratikus Koalíció (12%), a Mi Hazánk Mozgalom (6%), a Momentum Mozgalom (5%), valamint az MKKP (5%). A jelenleg parlamenti mandátummal rendelkező többi ellenzéki párt, így az LMP (2%), az MSZP (2%), a Jobbik (1%) és a Párbeszéd (1%) támogatottsága alapján messze állnak az önálló bejutás esélyétől.

A biztos szavazó pártot választók körében a mikropártok közül az MSZP, a Jobbik és az LMP is két százalékon áll, míg a Párbeszéd egy százalékos támogatottsággal rendelkezik. Ebben a szűk, de politikailag aktív választói szegmensben továbbra is a Demokratikus Koalíció a legerősebb ellenzéki párt (20%). Utóbbit 8-8 százalékkal a Mi Hazánk és a Momentum Mozgalom követi, a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot a biztos szavazó pártot választók 6 százaléka támogatja.

 

 

 

Módszertan

Az IDEA Intézet a kutatás adatait 2023. június 28. és július 19. között vette fel közösségi média alapú kérdőív segítségével. A vizsgálat végeredménye reprezentatív az ország felnőtt népességére nem, iskolai végzettség, életkor és régió tekintetében. A teljes magyar weben és a közösségi médiában történő adatfelvétel lekérdező szoftverrel, önkitöltős online kérdőíven keresztül (CAWI) történt. Súlyozás során a különböző internet- és Facebook felhasználási szokások kontrollálásra kerülnek, kiegészítve ezzel a reprezentativitást biztosító súlyozási eljárásokat. A 1800 fős minta hibahatára az alapmegoszlások esetében legfeljebb ±2,3 százalékpont.