Hírek-Aktuális
Pártpreferenciák: rendkívül tartós és stabil támogatottsággal kezdi a Fidesz a nyarat – 2023. június

Az IDEA Intézet 2023. május 25. és június 10. között készített reprezentatív közvéleménykutatásának eredménye azt mutatja, hogy a nyár első hónapja eseménytelenül, a pártpreferenciák mozgása nélkül zajlott. Ahogy egy hónapja, így most sem regisztrálható egy százalékpontnál nagyobb támogatottság-változás.

A teljes, választókorú népesség kategóriájában a legnagyobb támogatottsággal a Fidesz–KDNP rendelkezik (30%), a második a Demokratikus Koalíció (13%). A harmadik helyen a Momentum Mozgalom és a Mi Hazánk Mozgalom található egyaránt 6-6 százalékkal. Ugyanilyen sorrend mutatható ki a biztos szavazó pártot választók körében, ahol a 48 százalékos Fideszt a 20 százalékos DK és a 8-8 százalékos Momentum és Mi Hazánk követ.

 

A Fidesz az egész félév során 30 százalék körüli támogatottsággal rendelkezett

Az IDEA Intézet 2023. június elején készített reprezentatív vizsgálata azt jelzi, hogy a Fidesz támogatottsága változatlan a teljes, választókorú népesség körében. A domináns pártra 2023. június folyamán a választókorú népesség 30 százaléka szavazna. A legszűkebb, ugyanakkor legaktívabb választói rétegben, a biztos szavazó pártot választóknál pedig 48 százalékon áll. A Fidesz domináns pozícióját egyetlen ellenzéki párt sem veszélyezteti.

2023-ban minden hónapban 30 százalék körüli volt a támogatottsága. A Fidesz támogatói rendkívül tartósan és stabilan állnak a kormányzóerő mögött.

Az ismeretlen preferenciájúak, azaz a preferenciájukban bizonytalan, vagy azt eltitkolók, illetve a választástól távol maradók aránya szintén változatlan, 34 százalék.  

Az IDEA Intézet mérése szerint az ellenzéki oldalon önállóan indulva négy párt jutna be a parlamentbe, sorrendben, a Demokratikus Koalíció (13%), a Mi Hazánk Mozgalom (6%), a Momentum Mozgalom (6%), valamint az MKKP (5%). A jelenleg parlamenti mandátummal rendelkező többi ellenzéki párt, így a Jobbik, az LMP, az MSZP és a Párbeszéd támogatottsága továbbra is 1–1 százalékpont, így messze állnak az önálló bejutás esélyétől.

A biztos szavazó pártot választók körében a mikropártok közül az MSZP, a Jobbik és az LMP is két százalékon áll, míg a Párbeszéd egy százalékos támogatottsággal rendelkezik. Ebben a szűk, de politikailag aktív választói szegmensben továbbra is a Demokratikus Koalíció a legerősebb ellenzéki párt (20%). Mögötte 8-8 százalékkal a Mi Hazánk és a Momentum Mozgalom következik. A Magyar Kétfarkú Kutya Pártot a biztos szavazó pártot választók 6 százaléka támogatja.

Összességében a pártok támogatottsága alig-alig változott 2023. május eleje és június eleje között.

 

Módszertan

Az IDEA Intézet a kutatás adatait 2023. május 25. és június 10. között vette fel közösségi média alapú kérdőív segítségével. A vizsgálat végeredménye reprezentatív az ország felnőtt népességére nem, iskolai végzettség, életkor és régió tekintetében. A teljes magyar weben és a közösségi médiában történő adatfelvétel lekérdező szoftverrel, önkitöltős online kérdőíven keresztül (CAWI) történt. Súlyozás során a különböző internet- és Facebook felhasználási szokások kontrollálásra kerülnek, kiegészítve ezzel a reprezentativitást biztosító súlyozási eljárásokat. A 1800 fős minta hibahatára az alapmegoszlások esetében legfeljebb ±2,3 százalékpont.