Hírek-Aktuális
Megállt a pártpreferenciák jelentősebb mozgása – 2022. november

Az IDEA Intézet 2022. október 28. és november 8. között készített reprezentatív adatfelvétele azt mutatja, hogy megállt a Fidesz lassú támogatottsági eróziója, és a DK támogatottságának lassú növekedése.

A legutóbbi, október eleji méréshez képest a kormánypárt támogatottsága a teljes választókorú népesség vonatkozásában kettő százalékponttal növekedett. Mindez azt jelenti, hogy a Fidesz eredménye megegyezik a szeptemberben mért adatokkal.

Az ellenzéki oldalon ugyanakkor semmilyen érdemi, egyirányba mutató választói mozgás nem történt.

Október végén, november elején megállt a Fidesz támogatottságának csökkenése

Az IDEA Intézet egy hónappal korábbi, 2022. október elején készített reprezentatív vizsgálata azt mutatta, hogy a válságjelenségek (rezsiemelkedés, tanár- és diákmegmozdulások, 20 százalékos infláció) hatottak a kormányzópárt támogatottságára. A májusban mért maximum értékhez képest jelentős mértékben, több mint 10 százalékponttal csökkent a kormánypárt támogatottsága a teljes választókorú népességen belüli. Úgy tűnik azonban, hogy ez a tendencia mostanra megállt, sőt a Fidesz, igaz hibahatáron belül, még növelte is a támogatottságát.

A domináns pártra 2022. október végén, november elején a teljes választókorú népesség 32 százaléka szavazna egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson, ami két százalékponttal magasabb az előző méréshez képest. Mindez úgy következett be, hogy az ellenzéki oldalon gyakorlatilag nem volt semmilyen érdemi elmozdulás, ugyanakkor az ún. ismeretlen preferenciájúak arányában – tehát azokéban, akik nem tudják, hogy melyik pártra szavazzanak, titkolják a preferenciájukat, vagy politikai értelemben passzívnak tekinthetők – 3 százalékpontos csökkenés következett be. Ismételten beigazolódni látszik az IDEA Intézet által már több alkalommal is jelzett jelenség, miszerint a Fidesz szavazói és a pártoktól távolságot tartók között folyamatos egyensúlyi helyzetre törekvő mozgás zajlik. Amikor nő a kormánypárt választottsága, akkor csökken az ismeretlen preferenciájúak aránya, és fordítva: ha a Fidesztől leszakadnak szavazók, azok rövid távon az utóbbiak táborát növelik.

Arra előző elemzésünkben is utaltunk, hogy a Fidesz népszerűségének teljes népességben regisztrálható lassú erodálódása kevéssé érezhető a biztos szavazó pártot választók körében. Ebben az aktív választói rétegben ugyanis már egy hónappal korábban, azaz októberben megállt a domináns párt támogatottságának csökkenése. Akárcsak októberben, novemberben is 1–1 százalékponttal nőtt a Fidesz választottsága, így jelenleg 52 százalékon áll.

 

Nincs érdemi változás a Fideszen túli világban

Az ellenzéki oldalon az előző hónaphoz képest szinte semmilyen változás nem történt a pártok támogatottságában. A teljes népességen belül az MSZP 1 százalékponttal növekedett, a Jobbik ugyanennyivel csökkent, azonban minden más párt változatlan eredményt tudhat magáénak. A biztos szavazó pártot választók körében szintén 1–1 százalékpontos elmozdulások regisztrálhatók.

 

Összességében a Fidesz október végén, november elején elkerülte a számára kedvezőtlen forgatókönyvet, hogy az előző időszakhoz hasonlóan újabb szavazói rétegek csatlakozzanak le róla. Sőt – vélhetően nem véletlenül a beindult erőteljes kormányzati kommunikációtól – stabilizálta támogatottságát, a mag- és a gyűrűszavazói továbbra is erős identitással állnak a kormányzópárt mögött.

Az ellenzéki oldalnak nem igazán kedvezett az előző hónap, egyetlen politikai párt sem tudott lényeges támogatottsági többletet felmutatni.

 

Módszertan

Az IDEA Intézet a kutatás adatait 2022. október 28. és november 8. között vette fel közösségi média alapú kérdőív segítségével. A vizsgálat végeredménye reprezentatív az ország felnőtt népességére nem, életkor és régió tekintetében. A teljes magyar weben és a közösségi médiában történő adatfelvétel lekérdező szoftverrel, önkitöltős online kérdőíven keresztül (CAWI) történt. Súlyozás során a különböző internet- és Facebook felhasználási szokások kontrollálásra kerülnek, kiegészítve ezzel a reprezentativitást biztosító súlyozási eljárásokat. A 1800 fős minta hibahatára az alapmegoszlások esetében legfeljebb ±2,3 százalékpont.