Magunkról

Böcskei Balázs

Politológus, politikai elemző, az IDEA Intézet igazgatója. Az ELTE TáTK Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézetének, a politikatudomány mesterképzési szak választási tanulmányok szakirányának megbízott oktatója. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa, az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézetének doktorandusza. Számos tanulmány, tudományos publikáció szerzője, továbbá tanulmánykötet szerkesztője, a hazai elemző műsorok állandó vendége. Szakterülete politikai kommunikáció, a politika posztmodern fordulata, kortárs baloldali stratégiák és a populizmus.  

 

Hajdu Nóra

Jogász, 2014 és 2018 között az Együtt elnökségi tagja, külügyi szakpolitikusa. Korábban a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának, majd az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak a munkatársa. Tanított az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, majd a CEU Business Schoolban kidolgozója és oktatója az egyetem lobbiképzésének. 2012 óta az ELTE Társadalomtudományi Kar Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézetének megbízott oktatója. Parlamenti ösztöndíjas volt Berlinben és PhD-ösztöndíjas Washington DC-ben. Több tudományos közlemény szerzője, írásai rendszeresen jelennek meg az online és offline sajtóban. Szakterülete a politikai érdekérvényesítés, a lobbizás, valamint a nemzetközi kérdések.  

 

Barkóczi Balázs

Politológus, tanár, az IDEA Intézet elemzője. 2008 és 2010 között a Generáció 2020 think-tank vezető kutatója. Kutatási területei a politikai mozgalmak, internetes kampányok, posztmodern kampánystratégiák és a diszkurzív politikatudomány. Több helyi és országos kampány vezetője és koordinátora. Elemzései rendszeresen jelennek meg az online és az offline sajtóban. Doktori disszertációját az modern kori politikai naplók és blogok vizsgálatából írja.

 

Az IDEA Intézet

Az IDEA Intézet munkatársainak céljai, hogy impulzusokat adjanak a liberális demokrácia és a politikai pluralizmust garantáló intézmények és közösségek számára, erősítsék a mindennapi politikai cselekvés és gondolkodás értékorientáltságát, elősegítsék a demokratikus élmények keresését és ezekre való nyitottságot.

Nem hiszünk sem az ideológia, sem a történelem, sem a politika végében. Nem követjük az objektivitás parancsát és elutasítjuk a politikával szembeni bizalmatlanságot is, de hiszünk viszont abban, hogy a politika az elveken alapuló értékek, a konstruktív gondolatok és a kritikai gondolkodás mátrixa. Ennek jegyében az IDEA Intézet elemzéseivel, vitaanyagaival, kutatásaival, szakpolitikai állásfoglalásaival a progresszív politika újragondolását is elő kívánja segíteni.

Hiszünk abban, hogy a politikai gondolkodás és aktivizmus motorja nem a szorongás, hanem a nyíltan vállalt értékek és morális állásfoglalások, hiszen a napjainkban a korábbiaknál is szükségesebb biztonságérzetet csak ezek adhatják meg. Az IDEA Intézet erre törekszik és ezt képviseli, foglalkozzanak munkatársai politika- és demokráciaelméleti vagy éppen gazdaság- és társadalompolitikai kérdésekkel, beszéljünk politikai elemzésről vagy kommunikációs tanácsadásról.

Az IDEA munkatársai nem piaci délibábokat kergetnek, hanem tevékenységük révén politikai, szakpolitikai és kommunikációs alternatívákat kínálnak mindazok számára, akik a liberális demokráciát, a társadalmi egyenlőtlenség csökkentését, a transzparenciát és a politikát nem elvont kategóriákként és táblázatok halmazaként, hanem gyakorlatorientált, felelős és értékközpontú politikai cselekvés részeként értelmezik.