Hírek-Aktuális
A Fidesz-szavazók szerint a béke és biztonság szempontjából Trump-típusú lenne a legjobb az USA-nak

Az IDEA Intézet 2023. március közepén készített kutatása szerint az USA megítélésével kapcsolatban jelenleg erősen megosztott a magyar társadalom, és a véleményeket jelentős mértékben meghatározza a pártszimpátia. A kormánypártok és a Mi Hazánk szavazói rosszabb, az ellenzéki szavazók (DK, Jobbik-Konzervatívok, LMP- Magyaroszág Zöld Pártja, MSZP, Momentum, Párbeszéd – A zöldek pártja támogatói) pedig pozitívabb véleménnyel vannak az Amerikai Egyesült Államokról. Sokan bizonytalanok a kérdésben, de egyértelműen többen vannak a magyar társadalomban azok, akik negatív attitűdöket táplálnak az USA politikai szerepvállalásával kapcsolatban, mint akiknek kedvező a véleményük. Az elemzés letölthető innen.

A hazai felnőtt népesség körében összességében közel kétszer többen gondolják azt, hogy a béke és a biztonság szempontjából kedvezőbb lenne világnak, ha egy Donald Trump karakterű elnök állna az Amerikai Egyesült Államok élén, mint amennyien Joe Bidennel kapcsolatban gondolkoznak hasonlóan. Igaz, sokan bizonytalanok ennek a kérdésnek a megítélésében, és a megkérdezettek egynegyedének az a véleménye, hogy mindkét helyzet kedvezőtlen a világ számára. A kérdésben igazán határozott véleménye a kormánypárti szavazóknak van: háromnegyedük a Donald Trumphoz hasonló elnöki karaktert preferálja inkább. A Mi Hazánk szavazóinak a fele ugyancsak pozitív várakozással van Trumppal vagy egy hozzá hasonló elnökkel kapcsolatban. Más pártok támogatóinak körében a volt elnök karaktere sokkal kevésbé népszerű, az is igaz viszont, hogy a Biden elnökről a béke és a biztonság garantálásának vonatkozásában pozitívan vélekedők csak az ellenzéki szavazók között vannak minimális mértékű többségben.   

Többen vannak azok (39%), akik nem szeretnék, ha az USA nagyobb szerepet vállalna Európa és a világ biztonsága érdekében, mint amennyien támogatnák ezt (30%). Emellett jóval többen gondolják azt (42%), hogy az USA nem tartja be a diplomáciai és partneri szabályokat az EU-val való együttműködés során, mint amennyien pozitívan az együttműködésről ebben a kérdésről (26%).

A kormánypárti szavazók kétharmada nem ért egyet azzal, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak nagyobb szerepet kellene vállalnia Európa és világ biztonságának érdekében: minden második Fidesz-KDNP-támogató nagyon határozottan, további szűk egyötödük pedig valamivel bizonytalanabban ugyan, de inkább elutasítja ezt a felvetést. Lényegében hasonló állásponton vannak ebben a kérdésben a Mi Hazánk szavazói is.

Az ellenzéki szimpatizánsok többségére viszont gyökeresen eltérő vélemény jellemző: kétharmaduk támogatja, hogy az USA nagyobb szerepet vállaljon Európa és a világ biztonsága érdekében, miközben csak alig több mint egynegyedük utasítja el ezt.

Még inkább kritikusak a kormánypárti szavazók az USA uniós együttműködési politikájával kapcsolatban: 5 Fidesz-KDNP szavazóból átlagosan 4 úgy látja, hogy az Amerikai Egyesült Államokra inkább nem jellemző az, hogy a partneri szabályokat betartva működne együtt az EU tagállamaival (a szimpatizánsok kétharmada kifejezetten nem tartja ezt a viselkedést az amerikai politikára jellemzőnek). A Mi Hazánk-szavazók ebben az esetben is lényegében azonos állásponton vannak a kormánypártok támogatóival, az ellenzéki szavazók majdnem háromnegyede viszont inkább úgy gondolja, hogy az USA betartja a partneri együttműködés alapvető szabályait.

 

Módszertan

Az IDEA Intézet a kutatás adatait 2023. március 6 – március 22. között vette fel közösségi média alapú kérdőív segítségével. A vizsgálat végeredménye reprezentatív az ország felnőtt népességére nem, iskolai végzettség, életkor és régió tekintetében. A teljes magyar weben és a közösségi médiában történő adatfelvétel lekérdező szoftverrel, önkitöltős online kérdőíven keresztül (CAWI) történt. Súlyozás során a különböző internet- és Facebook felhasználási szokások kontrollálásra kerülnek, kiegészítve ezzel a reprezentativitást biztosító súlyozási eljárásokat. A 1500 fős minta hibahatára az alapmegoszlások esetében legfeljebb ±2,6 százalékpont.