Hírek-Aktuális
2021. év végi szintre csökkent a Fidesz támogatottsága – 2022. augusztus eleje

Az IDEA Intézet 2022. július 27. és augusztus 7. között készített reprezentatív adatfelvétele azt mutatja, hogy a Fidesz fokozatosan veszít támogatottságából, de a tábor kohéziója nem repedt meg.  

A július eleji méréshez képest hibahatáron belüli, a teljes népesség vonatkozásában kettő, a biztos szavazó pártot választók körében pedig három százalékponttal csökkent a támogatottsága. Mindez azt jelenti, hogy a bejelentett adóintézkedések és rezsiemelések óta, a teljes népesség körében 8, a biztos szavazó pártot választóknál pedig 6 százalékponttal kevesebb választó támogatja a pártot. Érdemes azonban megjegyezni, hogy ez utóbbi, szűk választói rétegben minden második választópolgár továbbra is fideszes.

2022 augusztus elején tovább csökkent a Fidesz támogatottsága, de drámai változásokról továbbra sem beszélhetünk

Az IDEA Intézet előző, 2022. júliusi pártpreferencia elemzésében megállapítottuk, hogy a kormány negatív közpolitikai döntései megérintették, de nem rengették meg a Fidesz szavazótáborát. A kormánypárthoz több szálon kötődő szavazók mérete szinte változatlan volt, ugyanakkor azok a szavazók, akik elsősorban a kampány ígéretek hatására csatlakoztak a párthoz, inkább csalódtak, és elindultak az ún. ismeretlen preferenciájúak táborába. A Fidesz támogatottsága a teljes népességben ugyanis júliusban 6 százalékponttal csökkent, miközben a pártpreferenciájukban bizonytalan, pártpreferenciájukat titkolók, valamint a passzív polgárok aránya éppen ennyivel emelkedett. Azt is megállapítottuk, hogy az ellenzéki pártok – a választói magatartás ismert törvényszerűségeinek megfelelően – közvetlenül nem tudtak profitálni a kormánypártról lecsatlakozó szavazók első dühéből.

A 2022. augusztus elején mért reprezentatív adatok megerősítik a fenti tendenciákat. A Fidesz teljes népességen belül mért támogatottsága ugyanis további két százalékponttal alacsonyabb (37%-ról 35%-ra), mint július legelején, ezzel párhuzamosan viszont a bizonytalanok, pártpreferenciájukat titkolók, valamint a passzív szavazók tömbje 3 százalékponttal emelkedett. Összességében mindez azt jelenti, hogy a kormánypárt támogatottsága 2022. májusához képest, amikor az IDEA Intézet által valaha mért legmagasabb szinten állt (43%), 8 százalékponttal csökkent (35%), ami bőven hibahatáron túli változás. A Fidesz támogatottsága most tért vissza a 2022-es választási kampányt megelőző, 2021. decemberi szintre.

A biztos szavazó pártot választók körében a Fidesz esetében szintén 3 százalékpontos csökkenés regisztrálható (54%-ról 51%-ra) az előző július eleji méréshez képest, ez azonban továbbra is 3–4 százalékponttal magasabb a választási kampány kezdetén mért eredményekhez képest.

Mindebből továbbra is azt a következtetést vonjuk le, hogy az ún. peremszavazók csatlakoznak le a Fideszről, vagyis azok a kevéssé kötődő szavazók, akik elsősorban a választási kampány időszakában, az óriási osztogatások következtében kezdték el támogatni a kormánypártot. A Fidesz törzsszavazóinak mérete azonban nem-igen változhatott, őket nem különösebben tántorították el a meghirdetett rezsiemelés, valamint adóintézkedések.

Befagyott erőviszonyok az ellenzéki oldalon

Hasonlóan az előző méréshez, amikor csak a Fidesz és az ismeretlen preferenciájúak vonatkozásában voltak érdemi mozgások, ugyanakkor a Fideszen túli világot alig-alig érintették a hatások, 2022 augusztusában is csak kisebb elmozdulások regisztrálhatók az ellenzéki pártok támogatottságában. 7–8 törpe vagy legfeljebb közepes méretű párt küzd egymással ugyanazon szavazói rétegekért. Mindössze 1−1 százalékpontos, azaz elhanyagolható változások láthatók a teljes, választókorú belföldi népességben. Egyedül a DK tudta 1 százalékponttal növelni támogatottságát, míg a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és az eredmények alapján eljelentéktelenedett MSZP esetében ugyanekkora mértékű csökkenésről beszélhetünk. A parlamenti ellenzéki pártok a Mi Hazánk nélkül együttesen 22 százalékon állnak, ami teljesen megegyezik az előző hónapban mért eredményekkel.

A biztos szavazó pártot választók körében ugyanakkor érdekesebb fejlemények láthatók. A Demokratikus Koalíció ugyanis 3 százalékponttal növelte támogatottságát, ugyanakkor ennek tendenciajellegéről csak óvatosan lehet bármi kijelentést tenni. Az mindenesetre látszik, hogy a DK 2022. májushoz képest összességében, 5 százalékponttal emelkedett, ami ebben a szűk, de elkötelezett választói rétegben még mindig hibahatáron belüli mozgást takar. Ezen túl a Jobbik támogatottsága emelkedett 1 százalékponttal, viszont a parlamenten kívüli MKKP-é ugyanennyivel csökkent.

Összességében a kormány minden társadalmi réteget negatívan érintő adóemelései és rezsinövelési intézkedései elindították a Fideszhez nem, vagy csak csekély mértékben kötődő szavazóit az ismeretlen preferenciájúak irányába. Két hónap alatt a Fidesz extrém magas támogatottsága 8 százalékponttal csökkent, és lényegében visszatért a választási kampány előtti, 2021. év végi szintre. A kormánypárthoz több szálon kötődő szavazók mérete ugyanakkor gyakorlatilag változatlan, vagyis, összességében ezek a veszteségek a kalkulált, de „kezelhető” szintet jelentik a párt számára.

 

 

Módszertan

Az IDEA Intézet a kutatás adatait 2022. július 27. – augusztus 7. között vette fel közösségi média alapú kérdőív segítségével. A vizsgálat végeredménye reprezentatív az ország felnőtt népességére nem, életkor és régió tekintetében. A teljes magyar weben és a közösségi médiában történő adatfelvétel lekérdező szoftverrel, önkitöltős online kérdőíven keresztül (CAWI) történt. Súlyozás során a különböző internet- és Facebook felhasználási szokások kontrollálásra kerülnek, kiegészítve ezzel a reprezentativitást biztosító súlyozási eljárásokat. A 1800 fős minta hibahatára az alapmegoszlások esetében legfeljebb ±2,3 százalékpont.