Hírek-Aktuális
Beinduló kampány, koncentrálódó szavazók – 2021. szeptember

Az IDEA Intézet 2021. augusztus 31. és szeptember 7. között készített közvélemény-kutatása alapján a nyár végén beinduló politikai szezon mozgósította a szavazókat, így bár hibahatáron belül, de mindkét politikai tömb támogatottsága emelkedett.

Ennek eredményeként a két nagy politikai tábor között rendkívül éles a verseny. Míg a teljes népesség vonatkozásában az ellenzéki pártok közös listája vezet, addig a választáson biztosan résztvevő pártot választóknál, immár negyedéve, a Fidesz–KDNP. Az elmúlt hónap vesztese a Momentum Mozgalom, ami a 2021-es év eddigi legrosszabb eredményeit produkálta.

 

A nyár végén beinduló politikai szezon tömbösíti a szavazókat

Az IDEA Intézet reprezentatív mérése szerint 2021. augusztus végén, szeptember elején a hat együttműködő ellenzéki párt közös listája a teljes, választókorú népességen belül egy százalékponttal vezet a Fidesz–KDNP előtt. Az ellenzék 39, a kormánypárt pedig 38 százalékon áll. Az elmúlt hónaphoz képest mindkét tábor támogatottsága jelentéktelen arányban, 1–1 százalékponttal növekedett.

Hasonlóan az előző méréshez, 2021 nyár végén is a két tömb támogatottságának emelkedése úgy következett be, hogy két százalékponttal csökkent a bizonytalan preferenciájúak aránya (12%-ról 10%-ra), így a nyár közepi uborkaszezonhoz képest immár négy százalékponttal alacsonyabb azok aránya, akik nem tudják, hogy melyik politikai tömböt támogatják. Érdekes jelenség azonban, hogy ezen folyamattal párhuzamosan kissé növekszik a véleménnyel rendelkezők, de azt titkolók aránya.

A választáson legaktívabbnak számító, biztos szavazó pártot választók rétegében, immár harmadik egymást követő felvétel során vezet a Fidesz–KDNP. Mindez úgy következett be, hogy támogatottsága 1 százalékponttal emelkedett, miközben az ellenzéki lista támogatottsága is 1 százalékponttal emelkedett. A kormányzópárt már csak 1 százalékpontra van a kritikus 50 százalékos támogatottságtól.

A választáson biztosan résztvevő preferenciával rendelkezők körében a parlamenten kívüli kisebb pártok együttes támogatottsága 6 százalék (-2%).

 

Pártok támogatottsága, 2021. augusztus végén

Az egyes pártok támogatottságában alig történt elmozdulás a nyár végén beinduló politikai kampányszezon kezdetekor. Talán egyetlen tényező érdemel figyelmet: a teljes népességben mindössze 1, ugyanakkor a biztos szavazó pártot választóknál két százalékponttal csökkent a Momentum támogatottsága.

Bár mindkét érték hibahatáron belüli, 2021 egészét tekintve a Momentum támogatottsága most a legalacsonyabb. Az ellenzéki pártok közül a DK, a Jobbik támogatottsága változatlan (11 és 9%), míg az MSZP újra elérte a parlamenti belépési küszönöt jelentő 5 százalékos támogatottságot. A teljes népességen belül a Párbeszéd támogatottsága nem, míg az LMP-jé 1 százalékponttal növekedett (2%, illetve 2%).

Az ellenzéki pártok mechanikusan összeadott össztámogatottsága 34 százalék a teljes választókorú népesség szegmensében, vagyis hajszálra megegyezik a Fidesz−KDNP-vel, amelynek támogatottsága 1 százalékponttal ebben a választói szegmensben is emelkedett.

A teljes választókorú népesség csoportját vizsgálva a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a Mi Hazánk Mozgalom egyaránt 3-3 százalékot kapna egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson, vagyis a két parlamenten kívüli párt támogatottsága nem változott.

Az ismeretlen preferenciájúak (nem tudja melyik pártra szavazzon, nem mondja meg, hogy melyik pártra szavaz, illetve semmiképp sem menne el) aránya 26 százalék, ami két százalékpontos csökkenést jelent. A nyár végén beinduló kampányszezon eredményeként az ismeretlen preferenciájúak aránya a 2021-es évben eddig most volt a legalacsonyabb.

A biztos szavazó pártot választók esetében szintén a DK vezet a Jobbik előtt úgy, hogy támogatottságuk nem változott. Szintén változatlan a Momentumon kívüli összes parlamenten belüli és kívüli párt támogatottsága.

Összességében immár több hónapja azt mutatják az IDEA Intézet mérései, hogy a kormánypárt és az ellenzéki pártok egyesített listája szoros versenyt fut egymással. A politikai szezon beindulása, az előválasztás és az ezzel párhuzamos kormányzati mozgósítás láthatólag elérte a választókat, megmozgatta azokat, az ismeretlen preferenciájúak aránya így fokozatosan csökken. Pont annyival, amennyivel a két nagy politikai tömb támogatottsága emelkedik. Jelenleg a legaktívabb szavazók vonatkozásában a kormánypártok állnak jobban, míg a teljes népességet tekintve tartósan az ellenzék vezet.  

 

Módszertan

Az IDEA Intézet a kutatás adatait 2021. augusztus 31. – szeptember 7. között vette fel közösségi média alapú kérdőív segítségével. A vizsgálat végeredménye reprezentatív az ország felnőtt népességére nem, életkor és településtípus tekintetében. A 2000 fős minta hibahatára az alapmegoszlások esetében legfeljebb ±2,2 százalékpont.

A feltett pontos kérdés: „Melyik párt, pártszövetség listájára szavazna egy most vasárnap tartandó országgyűlési választás alkalmával?

  • Fidesz–KDNP közös listájára,
  • az ellenzéki pártok közös listájára

(DK+Momentum+Jobbik+MSZP+LMP+P),

  • a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listájára,
  • A Mi Hazánk Mozgalom listájára,
  • egyéb párt listájára,
  • (Ebben a pillanatban ezt nem tudom megmondani, van véleményem, de azt nem kívánom megosztani, egyikre sem, semmiképp sem mennék el.)