Hírek-Aktuális
Oltásellenes-e a baloldal? Röviden, nem. Hosszan, csak a kormánypártiak szerint az.

Az IDEA Intézet 2021. április 27. és május 4. között készített közvélemény-kutatása megvizsgálta, hogy a FideszKDNP által, komoly propaganda eszköztárral megtámogatott vád, mely szerint a „baloldal”, úgy en bloc oltásellenes, mennyire tapadt meg a magyar társadalomban?

A vizsgálat eredményei szerint a kormánypártokról és az ellenzékről sem állítható, hogy oltásellenes lenne.

Az IDEA Intézet 2021. április végén, május elején részletesen vizsgálta a magyar társadalom vakcinákhoz való viszonyát, és azt, hogy a Fidesz–KDNP által – jelentős anyagi erőforrással megtámogatott – vádja, mely szerint az ellenzék úgy általában oltásellenes, mennyire vált általános, közvélemény által elfogadott állásponttá.

A kutatás során arra kértük a kérdezetteket, hogy egy hőmérőn jelezzék, mennyire tartják oltáspártinak vagy éppen oltásellenesnek a Fidesz–KDNP-t és az ellenzéket. A skála 0 és 10 közötti értéket vehetett fel. A hőmérőn minél magasabb értéket adott valaki, annál inkább oltáspártinak vélelmezte az adott politikai tömböt. A pontos kérdés így hangzott: „Ön egy hőmérőt lát maga előtt. A skála egyik pólusán az oltáspártiság, másik pólusán pedig az oltásellenesség található. Ön szerint mennyire oltáspárti vagy oltásellenes a Fidesz–KDNP? Kérem, osztályozzon egy 0–10-ig terjedő skálán, ahol a 0 az oltásellenességet a 10 pedig az oltáspártiságot jelenti. És Ön szerint mennyire oltáspártiak vagy oltásellenesek a szövetséges ellenzéki pártok?

A megkérdezettek sem az ellenzéket, sem a kormánypártokat nem tekintik oltásellenesnek. Előbbi esetében a 0–10 közötti skála átlagértéke 6,6, utóbbi 7,9 átlagponttal bír. A pártos polarizáció hatása ezen kérdés esetében viszont világosan kimutatható. A kormánypárti szavazók a Fidesz–KDNP-t abszolút oltáspártinak tartják (0–10 közötti skála átlagértéke 9,6 átlagpont, azaz a szavazók közel 100 százaléka 9-es vagy 10-es osztályzatot adott), az ellenzéket viszont igencsak oltásellenesnek ítélik (3,2 átlagpont).

Érdekes azonban, hogy fordítva kevéssé érvényesül a szokásos pártos megosztottság. Az ellenzéki szövetség támogatói ugyanis a kormánypártokat nem látják oltásellenesnek, hiszen a skála átlaga jóval a középértéknél magasabb (6,9 pont), igaz ugyanakkor, hogy saját pártjaikat ennél oltásbarátabbnak láttatják (8,8 pont). Messze nem beszélhetünk azonban szélsőségesen eltérő véleményről.

A társadalom politikai pártoktól távolságot tartó széles rétegei körében az oltásellenesség vádja egyáltalán nem mutatható ki. Ezek a csoportok ugyanis pont annyira tartják oltásbarátnak vagy éppen oltásellenesnek a kormánypártokat, mint az ellenzéket (7,2 – 7,2 átlagpont a 0 – 10-es skálán).

A Fidesz–KDNP vádja az oltásellenes baloldalról tehát kizárólag a saját tábornak szóló, azt mozgósító és erősítő üzenet volt. Ezért az üzenet szavatossága rövid életűnek bizonyult, a pillanatnyi napirend uralását célozta.

 

Módszertan

Az IDEA Intézet a kutatás adatait 2021. április 27. – május 4. között vette fel közösségi média alapú kérdőív segítségével. A vizsgálat végeredménye reprezentatív az ország felnőtt népességére nem, életkor és településtípus tekintetében. A 2000 fős minta hibahatára az alapmegoszlások esetében legfeljebb ±2,2 százalékpont.