Hírek-Aktuális
Ismét havonta publikálja pártpreferencia-adatait az IDEA

2018. március után az IDEA Intézet ismét, és mostantól minden hónapban publikálja pártpreferencia-adatait. Mint arról az intézet a Facebook oldalán 2018. április 9-én beszámolt, az IDEA Intézet rendre alulmérte a teljes népesség körében a Fidesz–KDNP-támogatottságát a közvélemény-kutatások átlagához és a valós választási eredményhez képest egyaránt. Az eltérés statisztikai értelemben szignifikáns volt. A DK esetében viszont felülmérésről beszélhettünk. A többi párt vonatkozásában az IDEA Intézet mérése nem különbözött érdemben a többi közvélemény-kutató előzetes prognózisától.

További részletek:https://www.facebook.com/ideaintezet/photos/a.502900503081382/1739662122738541/?type=3&theater

Az IDEA Intézet a nyár–ősz folyamán olyan módszertani átalakításokat eszközölt, amelyek kezelik azokat az online adatfelvétellel kapcsolatos kihívásokat, amelyek az április 8-i választás eredményét tekintve a felül- (DK támogatottsága), illetve az alulbecslést (Fidesz-KDNP támogatottsága) eredményezték. A nyári és őszi adatfelvételeink során kérdéseket tettünk fel az internet- és Facebook felhasználási szokásokra, amelyek segítségével újragondoltuk a reprezentativitást biztosító súlyozási eljárásunkat. Figyelembe vesszük azt is, hogy a válaszadók mennyi időt töltenek és mennyire aktívak a Facebookon, illetve, hogy a különböző társadalmi csoportok (korcsoportonként és nemenként) milyen arányban használják a közösségi médiát (lásd: a KSH/Eurostat 2017-es adatfelvétele a lakosság internethasználati szokásairól, https://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/overview).

Az újrasúlyozás eredményeként – megítélésünk szerint – a korábbi gyakorlathoz képest kezelésre kerültek az online adatfelvétel innovatív jellegéből is fakadó kihívások, és a jövőben az új eljárással készítjük kutatásaink adatfelvételeit.

 

Jelen kutatásunk módszertana

Az IDEA Intézet a kutatás adatait 2018. október 18–22. között vette fel közösségi média alapú kérdőív segítségével. A vizsgálat végeredménye reprezentatív az ország felnőtt népességére nem, életkor, iskolai végzettség és településtípus tekintetében. Az 2000 fős minta hibahatára az alapmegoszlások esetében legfeljebb +/- 2,2 százalékpont.